Spitalizare de zi

Cel mai mare serviciu de specializare de zi din judetul Neamt!

 I. Asistenta medicala in SC CLINICA MEDICALA SF. ANDREI se acorda in regim SPITALIZARE DE ZI, in structura autorizata de Ministerul Sanatatii, cu o capacitate de 34 de paturi in urmatoarele specialitati: diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, cardiologie, recuperare si reabilitare medicala.


II. Beneficiaza de internare si decontare prin CAS  in structura SPITALIZARE DE ZI : 

  • pacientul asigurat (COPIL SI ADULT), indiferent de Casa de Asigurari la care este asigurat (CNAS, CASA OPSNAJ ) cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist +DOVADA CALITATII DE ASIGURAT

Calitatea de asigurat poate fi demonstrata dupa cum urmeaza:

  • salariat: Adeverinta eliberata de angajator pe propria raspundere din care sa reiasa ca ti se retine si vireaza contributia la FNUASS (model)
  • Pensionar, somer, beneficiar de ajutor social, persoane cu dizabilitati, persoane care platesc ocazional asigurari de sanatate incadrez intr-o lege speciala (Decretul Lege 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei,etc,persoana fizica autorizata (PFA), persoane fara venituri : Adeverinta de asigurat.
  • acordarea serviciilor medicale de specialitate se face fara discriminari legate de rasa, sex, vârsta, apartenenta etnica, conditii sociale etc.

 

Normele metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului
nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

ANEXA 22

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

CAPITOLUL I
Pachetul de servicii medicale de bază
A. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă, în condiţiile prevăzute la capitolul II litera F pct. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore.
B. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare de zi în condiţiile prevăzute la capitolul II litera F pct. 8 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Spitalizarea de zi are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi).

B.1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele maximale pe caz rezolvat medical corespunzătoare:

Nr. Crt.

Structura  aprobata MS

Denumire afectiune

COD diagnostic

Tarif

1

CARDIOLOGIE

Hipertensiunea esentiala(primara)

I10

208,81

2

 

Alte forme de angina pectorala

I20.8

254,47

3

 

Cardiopatie ischemica cronica nespecificata, fara coronarografie

I25.9

281,55

4

 

Insuficienta mitrala(valva)

I34.0

353,09

5

 

Stenoza (valva)aortica

I35.0

372,63

6

 

Insuficienta (valva)aortica

I35.1

354,44

7

 

Cardiomiopatia ischemica

I25.5

254,47

8

 

Insuficienta venoasa cronica

I87.2

357,05

9

 

Vene varicoase fara ulceratie ale extremitatilor

I83.9

357,05

10

 

Flebita si troboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata

I80.3

357,05

11

 

Hiperlipidemia mixta

E 78.2

354,78

12

DIABET

Diabet mellitus(zaharat)tip 1 cu control slab

E10.65

281,9

13

 

Diabet mellitus(zaharat)tip 2 cu control slab

E11.65

317,93

14

 

Diabet mellitus(zaharat)tip 2 fara complicatii

E11.9

284,4

15

 

Obezitate datorita unui exces caloric

E66.0

283,83

16

 

Tulburare de apetit nespecificata

F50.9

276,7

17

 

Diabet mellitus(zaharat)tip 1 cu complicatii microvasculare multiple

E 10.71

352,38

18

 

Diabet mellitus(zaharat)tip 2 cu complicatii microvasculare multiple

E 11.71

397,41

19

 

Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab

E 13.65

397,41

20

RECUPERARE

Coxartroza, nespecificata

M16.9

183,01

21

 

Gonartroza, nespecificata

M17.9

188,28

22

 

Lumbago cu sciatica

M54.4

322,97

23

 

Dorsalgie Joasa

M54.5

351,72

24

 

Alta deplasare a unui disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie

M51.2

291,4

25

lista B. 3..2       servicii

Poliartrita reumatoida pentru tratamentul cu imunosupresoare

 

186

26

 

Artropatia psoriazica pentru tratamentul cu imunosupresoare

 

186

27

 

Spondilita anchilozanta pentru tratamentul cu imunosupresoare

 

186

28

 

Scleroza multipla

 

186

29

 

Artrita juvenila pentru tratamentul cu imunosupresoare

 

186

30

 

Ingrijiri implicand o procedura de reabilitare nespecificata

Z50.9

307,99

31

 

Alte ingrijiri medicale specificate

Z51.88

307,99

 


VI.SERVICIILE MEDICALE ACORDATE DE CLINICA SFANTUL ANDREI- SPITALIZARE DE ZI   SUNT GRATUITE PRIN CONTRACT CU CAS NEAMT.

Pacientii fara bilet de trimitere pot beneficia de internare de zi in specialitatile: cardiologie/ diabet/ recuperare si reabilitatre medicala la un tarif de 350 lei/internare.


VI. Pentru pacientii care au bilet de trimitere de la medicul specialist se pot programa pentru internare la receptia Clinicii Sfantul Andrei, la telefon  0233233900/0726687777 int 126/136 sau online pe site-ul Clinicii Sfantul Andrei.
Sugestii, sesizari si programari la e-mail: spitalizaredezi@clinicasfandrei.ro