Sanatatea ta, prioritatea noastra!    Limba Limba Romana

Acces mass-media

Extras din procedura de sistem – PS.BMC.05 - ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE INCLUSIV MASS-MEDIA

 

 • Descrierea activitatii
  • Responsabil cu mass-media/ Persoane desemnate în relația cu mass-media
 • Managerul Clinicii Medicale Sf. Andrei Piatra Neamt va numi prin decizie o persoană Responsabilă în relația cu mass-media - RMM (purtător de cuvant).
 • RMM își va însuși prevederile prezentei proceduri, va pune în aplicare cerințele acesteia și va răspunde de îndeplinirea tuturor prevederilor procedurii.
 • În cadrul Clinicii Medicale Sf. Andrei Piatra Neamt relația cu mass-media este asigurată prin intermediul Managerului si Responsabilului mass-media (purtător de cuvânt). Excepție la prezenta regulă fac următoarele cazuri:
 • accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager, purtător de cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de către manager;
 • accesul delegațiilor Ministerelor, numai când aceștia își asumă răspunderea pentru Reprezentanții mass-media care îi însoțesc.
 • În cazul numirii prin decizie a unor angajați în relația cu mass-media cu diverse ocazii, altele decât purtătorul de cuvânt, acestea vor fi instruiți obligatoriu cu prevederile prezentei proceduri și se vor  supune strict cerințelor procedurii.
 • Personalul spitalului NU va comunica cu mass-media, decat cu acceptul managerului. Sunt exceptate de la prezenta regulă cazurile în care personalul oferă date/ interviuri legate de profesie, specialitate, noutăți în domeniu, etc

............................................................................................................................................................

 

 • Accesul mass-media pe teritoriul clinicii
 • Delegații mass-media au obligația de a se prezenta la receptia clinicii pentru identificare.
 • Personalul de la receptie va solicita cartea de identitate a reprezentanților mass-media, ordinul de serviciu /legitimația de serviciu.
 • Dupa identificare personalul de la receptie va pune la dispoziția acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul Clinicii Medicale Sf. Andrei Piatra Neamt - Anexa 1, pe bază de semnătură ”Am luat la cunoștință” în ”Registrul vizitatori”.
 • Personalul de la receptie va anunța managerul de prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul clinicii. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor avea acordul managerului si nu vor fi însoțiți de către acesta sau RMM.
 • Reprezentanții mass-media vor avea acces nelimitat în urmatoarele situații:
  • când însoțesc o delegație oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora si a Managerului;
  • însoțiți de Manager și/sau ceilalți Directori din Comitetul Director al Spitalului.

 

 • Acordarea interviurilor în cadrul clinicii
 • Realizarea unui interviu cu echipa manageriala a clinicii se va realiza doar in urma unei solicitari scrise si doar cu acordul personal al managerului. Managerul va raspunde solicitarii scrise in termen de 48 ore.
 • Interviurile în cadrul spitalului vor fi acordate de către managerul spitalului, purtătorul de cuvânt sau alte persoane desemnate de către managerul spitalului, cu respectarea următoarelor reguli:

Privind demnitatea umană și drepturile pacienților

 • declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
 • informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestate sau aflate în detenție se vor pune la dispoziția mass-media numai cu acordul scris al persoanei.
 • nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală cu excepția cazului în care persoana a dat Acord scris.
 • nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia unei persoane precum și un eventual handicap al acestuia.
 • informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte se vor pune la dispoziția reprezentanțiloe mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau aparținătorilor.
 • RMM (purtătorul de cuvânt) va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.
 • Va solicita reprezentantului media ca feţele pacienţilor surprinși accidental în cadru, să fie blurate.
 • Va cere acordul medicului curant al pacientului pentru filmare/interviu/fotografiere

Acordurile în scris vizavi de oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentație, tratament, condiție fizică, etc,  sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular ”Acordul pacientului  cu privire la înregistrarea pacientului audio/foto/video în scopuri care le exclud pe cele medicale- Anexa 2

 • RMM va avea grijă ca deplasarea reprezentanților mass-media în incinta Spitalului să se facă numai cu ecuson.
 • Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidențialității datelor despre un pacient și a confidențialității actului medical, precum și prevederilor acestei proceduri atrage după sine sancționarea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.
 • Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu cameră ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media.
 • Va condiţiona efectuarea interviului/fotografierii/filmării, de participarea medicului curant
 • Postarea de către angajaţii spitalului, pe diferite canale de socializare, a fotografiilor sau filmărilor din interiorul spitalului, în care pot fi identificaţi pacienţi, aparţinători sau personal medical al unităţii sanitare, este strict INTERZISĂ

 

 • Reclamații în sensul prezentei proceduri
  • Reclamații privind divulgarea unor informații referitoare la un pacient fără acordul în scris al acestuia.
 • În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului/ a unor informații cu privire la clauzele menționate în procedură fără acordul în scris al persoanei atrage după sine sancționarea disciplinară.

 

 • Reclamații cu privire la divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un pacient fără acordul scris al acestuia, obținute de Reprezentanți mass-media cu echipamente audio -video ascunse
 • În cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilor/înregistrărilor audio puse la dispoziție de pacientul reclamant și cu ajutorul acestuia se va identifica ziua și ora la care înregistrarea a fost făcute.
 • Din ”Registrul vizitatori”, aflat la recptie pe baza datei și orei la care s-a constatat că a fost efectuată înregistrarea, se vor identifica Reprezentanții mass-media care se fac răspunzători de situația creată. Măsuri luate :
  • se va aduce la cunoștiință în scris Angajatorului reprezentanților mass-media ce se fac vinovați, fapta respectivă și se va solicita în scris măsurile care au fost luate împotriva Reprezentanților mass-media reclamați;
  • se va interzice pe viitor accesul Reprezentanților mass-media vinovați de situația creată pe teritoriul clinicii.
  • se vor aduce la cunoștiința pacientului reclamant măsurile luate cu mențiunea că unitatea noastra este absolvita de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă.

 

 • Siguranta si protectia/integritatea fizica a personalului / pacientului
 • Siguranta si protectia/integritatea fizica a personalului / pacientului fata de persoanele neautorizate/violente este asigurata de unitatea noastra prin contract cu firma specializata de protectie si paza.

--------------------------------------------------

 Documente utile:

Descarcă: Reguli_de_acces_mass-media.doc

Descară: Acord_cu_privire_la_inregistrarea_pacientului_foto-video-audio.doc

Descarcă: Formular_acreditare_presa.doc 

© 2011-2020 Clinica Medicală Sf. Andrei. Designed by AdSens.ro