Sanatatea ta, prioritatea noastra!    Limba Limba Romana

Modul de accesare a serviciilor

Conditii de internare

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de spitalizare de zi cu criteriul :

 • diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

Acte necesare pentru internare:

 • Buletin de identitate sau carte de identitate
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie/ medicul specialist
 • Documente prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, după caz :
 • Adeverinţa de Asigurat eliberată prin grija casei de asigurări în evidenţa căruia este înscris asiguratul sau documentul rezultat
 • Documentul eliberat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, constituit în baza Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor
 • Adeverinta de salariat, conform modelului existent la anexa 1.1-Ordin 903/2007
 • Talon de pensie
 • Adeverinta de coasigurat pentru persoanele aflate in intretinere
 • Cardul Naţional De Asigurări Sociale De Sănătate.

Obligatii pacientului in cadrul unitatii :

 • va sta internat in spital pe toata durata necesara recomandata de medicul currant
 • nu va parasi spitalul fara acordul scris al medicului . in conditiile prevazute de Regulamentul intern al clinicii poate solicita invoire de la medicul currant.
 • va pastra integritatea bunurilor din patrimoniul clinicii
 • va pastra curatenia in incinta clinicii
 • nu va consuma si nu va introduce in institut alcool sau droguri
 • nu va fuma in incinta spitalului si nu va introduce in institut produse din tutun
 • va accepta sa ia medicamentele in prezenta unui cadru medical pe toata durata internarii, conform prescriptiilor medicului curant si va respecta programul de administrare
 • va coopera la efectuarea procedeelor de diagnostic
 • va respecta circuitele functionale ale clinicii astfel incat sa nu transmita boala si altor pacienti si nici sa nu se contamineze cu infectii pe perioada internarii

Recomandari pentru pacienti :

Pacienţii care au nevoie de internare în clinica trebuie să se pregătească pentru spitalizare cu toate documentele necesare şi să ţină cont de următoarele sfaturi :

 • La sosirea la spital, vă rugăm să aveţi cu dumneavoastră medicaţia curentă. Discutaţi cu medicul care vă primeşte despre tratamentul care deja vă este administrat pentru a preîntâmpina posibile probleme de incompatibilitate.
 • De asemenea, să mai aveţi asupra dumneavoastră elementele ce ţin de istoricul bolii, ultimile analize şi radiografii relevante.
 • Apelaţi la o vestimentaţie cât mai comodă
 • Nu purtaţi bijuterii, nu luaţi asupra dumneavoastră lucruri de valoare, aduceţi doar ceea ce vă este strict necesar.
 • Asiguraţi-vă transportul către şi de la spital.

Informatii privind externarea pacientilor

La externare pacientul va primi informatiile si documentatia necesara pentru continuarea ingrijirilor in ambulatoriu:

1. scrisoare medicala
2. decontul pe pacien
3. prescriptie medicala
4. concediu medical (la nevoie)
5. recomandare  ingrijiri la domiciliu dacă este necesar.
6. recomandare dispozitive medicale, daca este necesar

Medicul curant va stabili si consemna in Scrisoarea medicala urmatoarele

 • diagnosticul de externare
 • starea pacientului la externare
 • tratamentul medical pe care sa-l urmeze
 • indicatii privind regimul alimentar si de viata
 • data controlului medical, daca este necesar
 • numarul de zile de concediu medical

In cazul externarii pacientului la cerere, i se explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.

Descarcă de aici procedura de internare a pacientului.

Descară de aici procedura de externare a pacientului.

Descarcă de aici model adeverinta salariat.

© 2011-2020 Clinica Medicală Sf. Andrei. Designed by AdSens.ro